Tien Do Thi Cong Flc Tropcial City 2

Tiến độ thi công FLC Tropical City ngày 19/2/2019 mới nhất

Tiến độ thi công FLC Tropical City ngày 19/2/2019 mới nhất. Chủ đầu tư đang gấp rút thi công dự án để cho kịp tiến độ bàn giao.

Tien Do Thi Cong Flc Tropcial City 1

Tien Do Thi Cong Flc Tropcial City 1

Tien Do Thi Cong Flc Tropcial City 2

Tien Do Thi Cong Flc Tropcial City 2

Tien Do Thi Cong Flc Tropcial City 3

Tien Do Thi Cong Flc Tropcial City 3

Tien Do Thi Cong Flc Tropcial City 4

Tien Do Thi Cong Flc Tropcial City 4

Tien Do Thi Cong Flc Tropcial City 5

Tien Do Thi Cong Flc Tropcial City 5

Tien Do Thi Cong Flc Tropcial City 6

Chung cư FLC Tropical City Hạ Long – Hà khánh đã xây dựng xong phần móng, nên theo pháp lý là đương nhiên FLC Tropical City Hà Khánh được phép mở bán công khai.

Tien Do Thi Cong Flc Tropcial City 7

Tien Do Thi Cong Flc Tropcial City 7

Tien Do Thi Cong Flc Tropcial City 8

Tien Do Thi Cong Flc Tropcial City 8

Tien Do Thi Cong Flc Tropcial City 9

Tien Do Thi Cong Flc Tropcial City 9

Các tuyến đường Flc Tropcial City Hạ Long đã được đổ nhựa và trồng cây hai bên đường

2 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *