Bài viết

Thi Công Flc Tropical 2

Tiến độ thi công FLC Tropical City Hạ Long cập nhật tháng 3/2020

/
Gửi quý anh chị quan tâm dự án FLC Tropical City Hạ…
Chu Tich Khao Sat Tien Do Thi Cong Flc Tropical Ha Long 3

Chủ tịch FLC thị sát tiến độ thi công FLC TRopical City Hà Khánh

/
CHỦ TỊCH FLC THỊ SÁT TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG KHU ĐÔ…