Chu Tich Khao Sat Tien Do Thi Cong Flc Tropical Ha Long 3

Chủ tịch FLC thị sát tiến độ thi công FLC TRopical City Hà Khánh

CHỦ TỊCH FLC THỊ SÁT TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG KHU ĐÔ THỊ FLC TROPICAL CITY HÀ KHÁNH VEN BIỂN HIỆN ĐẠI BẬC NHẤT QUẢNG NINH

Chu Tich Khao Sat Tien Do Thi Cong Flc Tropical Ha Long 3

Chu Tich Khao Sat Tien Do Thi Cong Flc Tropical Ha Long 3

? Tập đoàn FLC đang nghiên cứu đầu tư nhiều dự án lớn ở Quảng Ninh, trong đó đáng chú ý có FLC Tropical City Ha Long, một trong những khu đô thị quy mô hàng đầu tại Hạ Long.

Chu Tich Khao Sat Tien Do Thi Cong Flc Tropical Ha Long 1

Chu Tich Khao Sat Tien Do Thi Cong Flc Tropical Ha Long 1

? Làm việc với lãnh đạo các bộ phận tại công trường cũng như đại diện các nhà thầu thi công, bên cạnh việc động viên, khích lệ tinh thần làm việc của toàn bộ cán bộ, công nhân viên, Chủ tịch FLC đặc biệt lưu ý vấn đề chất lượng công trình, chất lượng vật liệu xây dựng được sử dụng cũng như tiến độ thi công, nhằm đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, cảnh quan dự án theo quy hoạch.

Chu Tich Khao Sat Tien Do Thi Cong Flc Tropical Ha Long

Chu Tich Khao Sat Tien Do Thi Cong Flc Tropical Ha Long

? Trong bối cảnh thành phố Hạ Long đang quy hoạch theo hướng phát triển bền vững để trở thành một trung tâm đô thị dịch vụ du lịch biển hàng đầu tại Bắc Bộ, sự xuất hiện của những đô thị quy mô, đồng bộ như FLC Tropical City Ha Long được kỳ vọng sẽ trở thành tâm điểm mới của thành phố di sản.

Chu Tich Khao Sat Tien Do Thi Cong Flc Tropical Ha Long 2

Chu Tich Khao Sat Tien Do Thi Cong Flc Tropical Ha Long 2

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *